Καλό Μισθό! 

1. Στην με ημερομηνία 12.04.2020 Ανακοίνωση της Ε.Ε. της Ο.Μ.Σ.Ο. τονιζόταν: «Το ζητούμενο ήταν (προ-κορωνοϊού), είναι σήμερα, και θα είναι αύριο ένα: Να πάρει μπροστά η παραγωγική μηχανή! Και το εάν αυτό θα συντελεστεί χωρίς ή με «κόψιμο χρήματος», σε ρυθμούς αντίστοιχους με τους ρυθμούς ανόδου των στροφών της παραγωγικής μηχανής, δεν ενδιαφέρει.».

(https://sgse-greece.weebly.com/12042020.html)

Η πρόσφατη (προ-πολέμου στην Ουκρανία) άνοδος του πληθωρισμού σε σειρά χωρών, και σε συνθήκες οιονεί-στάσιμης παραγωγής, εξέθεσε, άλλη μία φορά, ιστορικά μιλώντας, τις αριστερο-κεϋνσιανιστικές πανάκειες των δημοσίων δαπανών και της με «κόψιμο χρήματος» χρηματοδότησής τους.

 

2. Σε εκείνη την Ανακοίνωση αναφέρονταν, επίσης, οι προς ολοκλήρωση μελέτες της Ο.Μ.Σ.Ο.. Μεταξύ άλλων, η Ο.Μ.Σ.Ο. δημοσίευσε, στο μεταξύ, ή και θα δημοσιεύσει, στο αμέσως επόμενο διάστημα, τα εξής:

(i). Tsirimokos, C. (2021) Estimating energy interindustry linkages based on the Hypothetical Extraction Method (HEM) in China and USA. International Journal of Environmental Studies. (https://doi.org/10.1080/00207233.2021.1941670).

(ii). Mariolis, T., & Kesperi, D. (2022). Demand multipliers and technical performance of a southern Eurozone economy in hard times: Kalman–Leontief–Sraffa evidence from the Greek economy, 2010–2014. Evolutionary and Institutional Economics Review. (https://link.springer.com/article/10.1007/s40844-022-00233-9).

(iii). Mariolis, T., & Veltsistas, P. (2022). Zero measure Sraffian economies: New insights from actual input–output tables. Contributions to Political Economy, 41(1) (forthcoming, June 2022).

 

3. Εξαιρετικά εύκολα διαπιστώνεται ότι, κατά το τελευταίο εξάμηνο, κλιμακώνονται, τόσο σε διεθνικό όσο – πλέον – και σε εθνικό επίπεδο, οι ημιμαθείς επιχειρήσεις απαλλοτρίωσης και διαστρέβλωσης των δημοσιεύσεων της Ο.Μ.Σ.Ο.: Καλό Μισθό! Εδώ είναι ο Γολγοθάς, εδώ και η Ανάσταση.

 

Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας Θεόδωρος Μαριόλης

Διευθυντής της Ο.Μ.Σ.Ο.

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Κυριακή των Βαΐων, 17 Απριλίου 2022

July

12

Friday