Η «Ομάδα Μελέτης Σραφφαϊανών Οικονομικών» (ΟΜΣΟ) συγκροτήθηκε στα μέσα του 2006 στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Η αναλυτική βάση της έρευνάς της διαμορφώνεται από το βιβλίο του Piero Sraffa (1960),  Παραγωγή Εμπορευμάτων μέσω Εμπορευμάτων. Πρελούδιο σε μία Κριτική της Οικονομικής Θεωρίας, και από το έργο των μαθητών του. Αυτή η παράδοση αναζωογονεί την Κλασική Πολιτική Οικονομία, ενώ χαρακτηρίζεται από την τοποθέτηση των παραγόμενων μέσων παραγωγής, των κερδών και της επισώρευσης κεφαλαίου στο επίκεντρο της ανάλυσης. Καίτοι η ΟΜΣΟ εμπνέεται επίσης από τα έργα των Marx, Keynes, Kalecki, Kaldor και Goodwin, επιχειρεί να τα συνθέσει μέσω της συμβολής του Sraffa.

https://sgse-greece.weebly.com/

July

12

Friday