Πρόσφατες δημοσιεύσεις με το σύστημα των κριτών

Mariolis, T., & Ntemiroglou, N. (2023). Matrix multipliers, demand composition and income distribution: Post-Keynesian–Sraffian theory and evidence from the world's ten largest economies. Metroeconomica, 74(4), 658–697.

(https://doi.org/10.1111/meca.12442)

 

Mariolis, T., & Veltsistas, P. (2022). Zero measure Sraffian economies: New insights from actual input–output tables. Contributions to Political Economy, 41(1), 7–34.

(https://academic.oup.com/cpe/article-abstract/41/1/1/6585408

 

Mariolis, T., & Kesperi, D. (2022). Demand multipliers and technical performance of a Southern Eurozone economy in hard times: Kalman–Leontief–Sraffa evidence from the Greek economy, 2010–2014. Evolutionary and Institutional Economics Review, 19(1), 47–75. 

(https://link.springer.com/article/10.1007/s40844-022-00233-9)

 

Mariolis, T. (2022). Special feature on “The European Union Economy after the COVID-19 Pandemic Outbreak”: the fear of economy and the economy of fear. Evolutionary and Institutional Economics Review, 19(1), 425–428. 

(https://link.springer.com/article/10.1007/s40844-021-00229-x)

 

Mariolis, T., with the collaboration of N. Rodousakis, & G. Soklis (2021). Spectral theory of value and actual economies. Controllability, effective demand, and cycles. Evolutionary Economics and Social Complexity Science, Vol. 24. Singapore: Springer. [Authors’ Contributions: Theodore Mariolis wrote Chaps. 2, 3, 4, 6, 8, 9, and 11 (excluding Sect. 11.3), and coordinated the work. Nikolaos Rodousakis wrote Chap. 10 and Sect. 11.3. George Soklis wrote Chaps. 1, 5, and 7.].

(https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-33-6260-4)

 

Mariolis, T., Rodousakis, N., & Soklis, G. (2021). The COVID-19 multiplier effects of tourism on the Greek economy. Tourism Economics, 27(8), 1848–1855.

(https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1354816620946547)

 

Mariolis, T., Rodousakis, N., & Soklis, G. (2021). Inter-sectoral analysis of the Greek economy and the COVID-19 multiplier effects. European Politics and Society, Special issue “Eurozone and economic crisis in Greece at 2020: Current challenges and prospects”.

(https://doi.org/10.1080/23745118.2021.1895555

 

Mariolis, T. (2021). Competing theories of value: A spectral analysis. Contributions to Political Economy, 40(1), 1–25.

(https://academic.oup.com/cpe/article-abstract/40/1/1/6277414

 

Dissecting the input-output structure of the Greek economy 2005-2010 (with E. Leriou, G. Soklis), Economia Internazionale/International Economics, 72(4), pp. 453-474, 2019.

(http://www.iei1946.it/en/rivista-articolo.php?id=208)

 

Wage versus currency devaluation, price pass-through and income distribution: A comparative input–output analysis of the Greek and Italian economies (with N. Rodousakis, A. Katsinos), Journal of Economic Structures, 8:9, 2019. 

(https://link.springer.com/article/10.1186/s40008-019-0140-8)

 

A non-linear Keynesian Goodwin-type endogenous model of the cycle: Bayesian evidence for the USA (with K. N. Konstantakis, P. G. Michaelides, E. G. Tsionas), Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 23(1), 2019.

(https://www.degruyter.com/view/j/snde.2019.23.issue-1/snde-2016-0137/snde-2016-0137.xml)

 

Less is more: Capital theory and almost irregular-uncontrollable actual economies (with L. Tsoulfidis), Contributions to Political Economy, 37(1), pp. 65-88, 2018

(https://academic.oup.com/cpe/article-abstract/37/1/65/4995023)

 

The foreign-trade leakages in the Greek economy: Evidence from the supply and use table for the year 2010, East-West Journal of Economics and Business, XXI (1-2), pp. 135-155, Special Issue: The Greek Economic Crisis, 2018

(https://www.u-picardie.fr/eastwest/articles.php?ok=1&id_no=38&id_art=226)

 

A Sraffian (no) trade-off between autonomous demand and transfer payments, Metroeconomica, 69 (2), pp. 473-487, 2018

(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/meca.12196)

 

Mean and “Third Man Argument” in the Aristotelian Theory of Exchange Values (in Greek), Statistical Review, 11-12, pp. 142-160, Special Issue in Honor of Professor Ioannis Vavouras, 2018

(https://www.researchgate.net/publication/324900582_Mean_and_Third_Man_Argument_in_the_Aristotelian_Theory_of_Exchange_Values)

 

Value, tertium comparationis and area (in Greek), Appendix to the paper: Mariolis, T. (2018). Mean and “Third Man Argument” in the Aristotelian theory of exchange values

(https://www.researchgate.net/publication/324939802_Value_Tertium_Comparationis_and_Area)

 

The static demand multipliers in a joint production framework: Comparative findings for the Greek, Spanish and Eurozone economies (with N. Ntemiroglou and G. Soklis), Journal of Economic Structures, 7: 18, 2018

(https://journalofeconomicstructures.springeropen.com/articles/10.1186/s40008-018-0116-0)

 

The Sraffian autonomous demand-transfer payments curve for the Greek Economy (in Greek; with N. Ntemiroglou and G. Soklis), Statistical Review, 11-12, pp. 24-37, Special Issue in Honor of Professor Ioannis Vavouras, 2018

(https://www.researchgate.net/publication/324900592_The_Sraffian_Autonomous_Demand-Transfer_Payments_Curve_for_the_Greek_Economy_in_Greek)

 

The static Sraffian multiplier for the Greek economy: Evidence from the supply and use table for the year 2010 (with G. Soklis), Review of Keynesian Economics, 6 (1), 114-147, 2018

(https://www.elgaronline.com/view/journals/roke/6-1/roke.2018.01.07.xml)

 

An Intersectoral Analysis of the Greek Economy: Evidence from the Symmetric Input-Output Tables for the years 2005 and 2010 (with E. Leriou and G. Soklis), Bulletin of Political Economy, 10 (2), pp. 137-159, 2016

(https://www.researchgate.net/publication/323187747_An_Intersectoral_Analysis_of_the_Greek_Economy_Evidence_from_the_Symmetric_Input-Output_Tables_for_the_years_2005_and_2010)

 

Capital theory ‘paradoxes’ and paradoxical results: resolved or continued? (with L. Tsoulfidis), Evolutionary and Institutional Economics Review, 13 (2), pp. 297-322, 2016

(http://link.springer.com/article/10.1007/s40844-016-0043-4?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst)

 

Testing Bienenfeld’s second-order approximation for the wage-profit curve, Bulletin of Political Economy, 9 (2), pp. 161-170, 2015

(https://www.researchgate.net/publication/320707415_Testing_Bienenfeld's_Second-Order_Approximation_for_the_Wage-Profit_Curve)

Δημοσιεύτηκε στις 03/12/2023, 19:47
Αποχαιρετισμός στον Αλέξανδρο Ταγαρούλια, 21.11.2023
Δημοσιεύτηκε στις 03/12/2023, 19:41
Οι Ελλείπουσες Λύσεις της Εξειδίκευσης στον Adam Smith: Από τον David Ricardo στον Piero Sraffa Στα τέλη της δεκαετίας του 1930, ο επιφανής μαθηματικός Stanislaw Ulam είχε ρωτήσει τον Paul A. Samuelson εάν υφίσταται έστω και ένα θεώρημα των κοινωνικών επιστημών, στο σύνολό τους, το οποίο να μην είναι τετριμμένο. Ο Samuelson έχει ομολογήσει ότι μόνο μετά από τριάντα χρόνια κατόρθωσε να δώσει απάντηση, η οποία να ικανοποιεί τον ίδιο: «Το θεώρημα του David Ricardo περί συγκριτικού πλεονεκτήματος. Το ότι δεν είναι τετριμμένο επιβεβαιώνεται από χιλιάδες σημαντικούς και ευφυείς ανθρώπους, οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να το συλλάβουν μόνοι τους ή να το πιστέψουν αφού τους εξηγήθηκε.».
Δημοσιεύτηκε στις 08/03/2023, 17:21
Κείμενο ομιλίας σε Εκδήλωση Μνήμης για την Εθνική Αντίσταση στο Νεστόριο Καστοριάς, 5 Μαρτίου 2023   Patria o Muerte, 03.03.1943: Από το Ελεύθερο Νεστόριο Καστοριάς μέχρι τις Ερημιές της Παταγονίας.
Δημοσιεύτηκε στις 05/12/2022, 19:56
Εισήγηση στην "Επιστημονική Εσπερίδα: Σχεδιασμένη Ανάπτυξη ή Αποανάπτυξη. Μνήμη Δημήτρη Μπάτση (1916–1952)" "Σχεδιασμένη Ανάπτυξη ή Σχεδιασμένη Καθυπόταξη;"
Δημοσιεύτηκε στις 17/04/2022, 10:32
Καλό Μισθό!  1. Στην με ημερομηνία 12.04.2020 Ανακοίνωση της Ε.Ε. της Ο.Μ.Σ.Ο. τονιζόταν: «Το ζητούμενο ήταν (προ-κορωνοϊού), είναι σήμερα, και θα είναι αύριο ένα: Να πάρει μπροστά η παραγωγική μηχανή! Και το εάν αυτό θα συντελεστεί χωρίς ή με «κόψιμο χρήματος», σε ρυθμούς αντίστοιχους με τους ρυθμούς ανόδου των στροφών της παραγωγικής μηχανής, δεν ενδιαφέρει.». (https://sgse-greece.weebly.com/12042020.html) Η πρόσφατη (προ-πολέμου στην Ουκρανία) άνοδος του πληθωρισμού σε σειρά χωρών, και σε συνθήκες οιονεί-στάσιμης παραγωγής, εξέθεσε, άλλη μία φορά, ιστορικά μιλώντας, τις αριστερο-κεϋνσιανιστικές πανάκειες των δημοσίων δαπανών και της με «κόψιμο χρήματος» χρηματοδότησής τους.   2. Σε εκείνη την Ανακοίνωση αναφέρονταν, επίσης, οι προς ολοκλήρωση μελέτες της Ο.Μ.Σ.Ο.. Μεταξύ άλλων, η Ο.Μ.Σ.Ο. δημοσίευσε, στο μεταξύ, ή και θα δημοσιεύσει, στο αμέσως επόμενο διάστημα, τα εξής: (i). Tsirimokos, C. (2021) Estimating energy interindustry linkages based on the Hypothetical Extraction Method (HEM) in China and USA. International Journal of Environmental Studies. (https://doi.org/10.1080/00207233.2021.1941670). (ii). Mariolis, T., & Kesperi, D. (2022). Demand multipliers and...
Δημοσιεύτηκε στις 31/03/2022, 15:55
Παρουσίαση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου
Δημοσιεύτηκε στις 31/03/2022, 15:51
Μνήμη Δημήτρη Μπάτση: Εβδομήντα Χρόνια από την Εκτέλεση
Δημοσιεύτηκε στις 23/03/2022, 17:37
Ο Μαρξισμός-Φετίχ
Δημοσιεύτηκε στις 24/02/2020, 01:03
One note on Professor Bertram Schefold’s two papers
Δημοσιεύτηκε στις 24/02/2020, 00:59
Η Απωθητικότητα της Επιστήμης

July

12

Friday