Βιβλία 

1. Ποσοτική Εκτίμηση των Επιπτώσεων της Υποτίμησης στο «Κόστος» Παραγωγής (σε συνεργασία με τους: Χ. Οικονομίδη, Γ. Σταμάτη και Ν. Φουστέρη), Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 1997.

 

2. Ο.Ν.Ε. και Νεοφιλελεύθερη Πολιτική (σε συνεργασία με τον Γ. Σταμάτη), Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999.

 

3. Εντός ΟΝΕ Εποχή: Παγκοσμιοποίηση, ΟΝΕ, Δραχμή, Χρηματιστήριο (σε συνεργασία με τον Γ. Σταμάτη), Εκδόσεις Στάχυ, Αθήνα 2000.

 

4. Εισαγωγή στη Θεωρία των Ενδογενών Οικονομικών Διακυμάνσεων. Γραμμικοί και Μη Γραμμικοί Οικονομικοί Ταλαντωτές, Εκδόσεις Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα 2006.

 

5. Mariolis, T. and Tsoulfidis, L. (Eds) (2006), Distribution, Development and Prices. Critical Perspectives, Serials Publications, New Delhi.

 

6. Μαριόλης, Θ. (2010), Δοκίμια στη Λογική Ιστορία της Πολιτικής Οικονομίας, Matura, Αθήνα.

 

7. Μαριόλης, Θ. (2011), Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Οικονομική Κρίση, Matura, Αθήνα.

(Μπορείτε να βρείτε μία παρουσίαση του βιβλίου εδώ).

 

8. Modern Classical Economics and Reality: A Spectral Analysis of the Theory of Value and Distribution (with L. Tsoulfidis), Japan: Springer, 2016.

 

9. Eurozone failure, German Policies, and a New Path for Greece. Policy Analysis and Proposals (with C. Lapavitsas and C. Gavrielides), Berlin: Rosa-Luxemburg-Stiftung, 2017.

 

10. Η αποτυχία της Ευρωζώνης. Προτάσεις οικονομικής πολιτικής για την ανάκαμψη της Ελλάδας (σε συνεργασία με τους Κ. Λαπαβίτσα και Κ. Γαβριηλίδη), ΕΔεΚΟΠ, 2017.

(Μπορείτε να βρείτε το βιβλίο εδώ).

 

12. Καλτσώνης, Δ., Μαριόλης, Θ. και Παπουλής, Κ. (2017) Μετωπικό Πρόγραμμα Δι-Εξόδου από την Κρίση: Για έναν Ελεύθερο Λαό σε μία Ελεύθερη Ελλάδα, Αθήνα, Εκδόσεις Κοροντζής, Ιούνιος 2017.

(Μπορείτε να βρείτε το βιβλίο εδώ).

 

13. Μαριόλης, Θ. (Επιμ.) (2018) Μελέτες στο έργο του Δημήτρη Μπάτση "Η Βαρειά Βιομηχανία στην Ελλάδα". Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλα.

 

14. Mariolis, T., with the collaboration of N. Rodousakis, & G. Soklis (2021). Spectral theory of value and actual economies. Controllability, effective demand, and cycles. Evolutionary Economics and Social Complexity Science, Vol. 24. Singapore: Springer. [Authors’ Contributions: Theodore Mariolis wrote Chaps. 2, 3, 4, 6, 8, 9, and 11 (excluding Sect. 11.3), and coordinated the work. Nikolaos Rodousakis wrote Chap. 10 and Sect. 11.3. George Soklis wrote Chaps. 1, 5, and 7.].

(https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-33-6260-4)

April

24

Wednesday