Σημείωμα-απάντηση στο ερώτημα «Ποια είναι τα όρια επέκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  ποιες οι δυνάμεις που καθορίζουν αυτή τη διαδικασία;» που έθεσε το περιοδικό MonthlyReview(ελλ. έκδ.), στα πλαίσια ειδικού αφιερώματός του (Ιούνιος 2008) στην «Ευρωπαϊκή Ένωση».

Read more...

Το Σύστημα του Walras και η Μαγική Εικόνα της Νέας Οικονομίας, Μαρξιστικός Όμιλος Οικονομικών και Κοινωνικών Μελετών/Ρωγμή, Έντυπο 6 ? Αθήνα, Μάιος 2001.

Ποσοτική εκτίμηση της συμβολής του πετρελαίου στην άνοδο του γενικού επιπέδου τιμών της ελληνικής οικονομίας (σε συνεργασία με τον Γ. Σταμάτη), Στίγμα, 7 (2001), σσ. 32-36.

Η Μαγική Εικόνα της Νέας Οικονομίας, εφημ. Πριν, 28/1/2001, σελ. 14.

February

16

Saturday