Παγκοσμιοποίηση ή Πόλωση του Διεθνούς Συστήματος;, Παρουσίαση στην εκδήλωση με τίτλο 'Εναλλακτικές Μορφές Διεθνούς Οικονομικής Ολοκλήρωσης: Η Εμπειρία της Λατινικής Αμερικής', Πάντειο Πανεπιστήμιο, 26 Νοεμβρίου 2014