Η Οικονομική Πολιτική στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δεκέμβριος 2012.