Δυναμική της Ανεργίας, Χρηματοδότηση του Εξωτερικού Τομέα, και Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Οικονομίας