Οι Ελλείπουσες Λύσεις της Εξειδίκευσης στον Adam Smith: Από τον David Ricardo στον Piero Sraffa

Στα τέλη της δεκαετίας του 1930, ο επιφανής μαθηματικός Stanislaw Ulam είχε ρωτήσει τον Paul A. Samuelson εάν υφίσταται έστω και ένα θεώρημα των κοινωνικών επιστημών, στο σύνολό τους, το οποίο να μην είναι τετριμμένο. Ο Samuelson έχει ομολογήσει ότι μόνο μετά από τριάντα χρόνια κατόρθωσε να δώσει απάντηση, η οποία να ικανοποιεί τον ίδιο: «Το θεώρημα του David Ricardo περί συγκριτικού πλεονεκτήματος. Το ότι δεν είναι τετριμμένο επιβεβαιώνεται από χιλιάδες σημαντικούς και ευφυείς ανθρώπους, οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να το συλλάβουν μόνοι τους ή να το πιστέψουν αφού τους εξηγήθηκε.».

February

24

Saturday