Μνήμη Δημήτρη Μπάτση: Εβδομήντα Χρόνια από την Εκτέλεση