Για τα 200 Χρόνια από τη Γέννηση του Karl Marx, Μέρος ΙΙΙ: Ιερογλυφικά της Υπεραξίας, Μαθηματικά και Αριστερολογία