Για τα 200 Χρόνια από τη Γέννηση του Karl Marx, Μέρος ΙΙ: Οι Μεγάλες Ανακαλύψεις του Marx