Ο κατά Marx Προσδιορισμός της Παραγώγου Συνάρτησης και το Όριο της Συνάρτησης του Ποσοστού Κέρδους