Η Ποίηση δεν είναι για Παρηγοριά,Κείμενο εισήγησης στο UnityFestival της Λαϊκής Ενότητας, Σάββατο 23.06.2018, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.