Χαιρετισμός: Το Ιστορικό του Παρόντος Προγράμματος…Ιστορικό μιας Αναγκαίας Σύντηξης. 

Εισήγηση: Ο Σιδηρούς Νόμος της ΕΖ-ΕΕ, η Ελληνική Οικονομία και το Πρόγραμμα. 

Επίλογος της Εισήγησης: Τα Δύο Χρώματα του Ουρανού.