Πρόσφατες δημοσιεύσεις με το σύστημα των κριτών

Capital theory ‘paradoxes’ and paradoxical results: resolved or continued? (with L. Tsoulfidis), Evolutionary and Institutional Economics Review (forthcoming)

 (http://link.springer.com/article/10.1007/s40844-016-0043-4?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst).

 

Modern Classical Economics and Reality: A Spectral Analysis of the Theory of Value and Distribution (with L. Tsoulfidis), Japan: Springer, 2016

 (http://www.springer.com/gp/book/9784431550037).

 

The Sraffian Multiplier for the Greek Economy: Evidence from the Supply and Use Table for the year 2010 (with G. Soklis), Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Discussion Paper No. 142

(http://www.kepe.gr/index.php/el/erevna/dimosieyseis/ergasies-gia-sizitise-el/item/2735-dp_142).

 

Norm Bounds and A Homographic Approximation for the Wage-Profit Curve, Metroeconomica, 66 (2), pp. 263-283, 2015

(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/meca.12069/abstract?campaign=wolearlyview).

 

Falling Rate of Profit and Mass of Profits: A Note, Review of Political Economy, 26 (4), pp. 549-556, 2014

(http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09538259.2014.969546#.VGKbJ4fhMU1).

 

Input-output evidence on the relative price effects of total productivity shift, International Review of Applied Economics (with N. Rodousakis and A. Christodoulaki), 29 (2), pp. 150-163, 2015

(http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02692171.2014.956702#.VGKbJ4fhMU1).

 

Bienenfeld's approximation of production prices and eigenvalue distribution: further evidence from five European economies (with F. Iliadi, G. Soklis and L. Tsoulfidis), Contributions to Political Economy, 33 (1), pp. 35-54

(http://cpe.oxfordjournals.org/content/33/1/35).

 

On Br?dy's conjecture: theory, facts and figures from the US economy (with L. Tsoulfidis), Economic Systems Research, 26 (2), pp. 209-223, 2014 

(http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/.U4o4x3ZUNAo#.U43KdSgY52A).

 

Modelling the devaluation of the Greek currency, Business Perspectives, 13 (1), pp. 1-5, 2014

(http://bimtech.ac.in/wp-content/uploads/2013/09/Business_Perspectives_Vol.-13-No.-1.pdf).

 

An endogenous Goodwin-Keynes business cycle model for Germany (1991-2007) (with K. Konstantakis and P.G. Michaelides), Applied Economic Letters, 27 (1), pp. 481-486, 2014

(http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/.U4o5AnZUNAo#.U43LHygY52A).

 

Currency Devaluation, External Finance and Economic Growth: A Note on the Greek Case, Social Cohesion and Development, 8 (1), 59-64, Spring 2013. 

 

Applying the Mean Absolute Eigen-Deviation of Labour Commanded Prices from Labour Values to Actual Economies, Applied Mathematical Sciences, 7 (104), 5193-5204, 2013

(http://www.m-hikari.com/ams/ams-2013/ams-101-104-2013/mariolisAMS101-104-2013.pdf).

 

Goodwin's Growth Cycle Model with the Bhaduri-Marglin Accumulation Function, Evolutionary and Institutional Economics Review, 10 (1), 131-144, 2013

(http://link.springer.com/article/10.14441/eier.A2013008?sa_campaign=email/event/articleAuthor/onlineFirst).

 

Testing B?hm-Bawerk's theory of capital: Some evidence from the Finnish economy (σε συνεργασία με τους G. Soklis & E. Zouvela), The Review of Austrian Economics , 26 (2), 207-220, 2013

(http://link.springer.com/article/10.1007/s11138-012-0187-3).

 

Estimation of the Maximum Attainable Economic Dependency Ratio: Evidence from the Symmetric Input-Output Tables of Four European Economies (σε συνεργασία με G. Soklis & H. Groza), Journal of Economic Analysis, 3 (1), 52-71, 2012

(http://users.ntua.gr/jea/JEA%20Vol.%20III,%20No,%20I,%202012/jea_volume3_issue1_pp52-71.pdf).

 

Switch to Devalued Drachma and Cost-Push Inflation: A Simple Input-Output Approach to the Greek Case (σε συνεργασία με τον A. Katsinos), Modern Economy, 3 (2), 164-170, 2012

(http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=18134).

 

Eigenvalue distribution and the production price-profit rate relationship: theory and empirical evidence (σε συνεργασία με τον L. Tsoulfidis), Evolutionary and Institutional Economics Review, 8 (1), pp. 87-122, 2011

(http://link.springer.com/article/10.14441/eier.8.87?sa_campaign=email/event/articleAuthor/onlineFirst).

Δημοσιεύτηκε στις 28/11/2017, 20:24
Το Πεδίο Οικονομικής Νομοτέλειας των Πτωχεύσεων, Εισήγηση στην Ημερίδα της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας: «187 χρόνια νεοελληνικής ιστορίας. Οικονομικές κρίσεις: Αίτια και τρόποι αντιμετώπισης αυτών - Συνέπειες στα θέματα Εθνικής Ασφάλειας της Χώρας», Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017.
Δημοσιεύτηκε στις 23/09/2017, 08:06
Οι κ.κ. Θεόδωρος Λιανός, Γιώργος Μπήτρος και Αλέξανδρος Σαρρής για τη Μελέτη του ΕΔΕΚΟΠ: Άγνοια ή Απόκρυψη
Δημοσιεύτηκε στις 23/09/2017, 07:59
Costas Lapavitsas, Theodore Mariolis, Constantinos Gavrielidis, Il fallimento dell’Eurozona e il ruolo delle politiche tedesche, Un’altra Europa a cura di Ernesto Screpanti, Il Ponte, numero 5-6 maggio-giugno 2017
Δημοσιεύτηκε στις 14/07/2017, 12:16
Μετωπικό Πρόγραμμα: Για έναν Ελεύθερο Λαό σε μια Ελεύθερη Ελλάδα
Δημοσιεύτηκε στις 14/07/2017, 12:05
Εσωτερική Έναντι Εξωτερικής Υποτίμησης στην Ελληνική Οικονομία
Δημοσιεύτηκε στις 14/07/2017, 11:57
Η Συμβολή Συνιστωσών Κόστους στη Διαμόρφωση των Τιμών της Ελληνικής Οικονομίας: Εμπειρική Διερεύνηση βάσει του Πίνακα Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονομίας έτους 2010
Δημοσιεύτηκε στις 04/07/2017, 15:42
Συνέντευξη του Θεόδωρου Μαριόλη στην «Εκπαιδευτική Λέσχη» για τις Οικονομικές Εξελίξεις μετά την Ψήφιση του Τέταρτου Μνημονίου
Δημοσιεύτηκε στις 28/06/2017, 19:17
Χαιρετισμός: Το Ιστορικό του Παρόντος Προγράμματος…Ιστορικό μιας Αναγκαίας Σύντηξης.  Εισήγηση: Ο Σιδηρούς Νόμος της ΕΖ-ΕΕ, η Ελληνική Οικονομία και το Πρόγραμμα.  Επίλογος της Εισήγησης: Τα Δύο Χρώματα του Ουρανού.
Δημοσιεύτηκε στις 19/06/2017, 12:59
Πρόλογος και Κατάλαγος Περιεχομένων του βιβλίου: Μετωπικό Πρόγραμμα Δι-Εξόδου από την Κρίση: Για έναν Ελεύθερο Λαό σε μία Ελεύθερη Ελλάδα, Αθήνα, Εκδόσεις Κοροντζής, Ιούνιος 2017.
Δημοσιεύτηκε στις 18/05/2017, 17:13
Πρόλογος και Κατάλαγος Περιεχομένων του βιβλίου: Ένα Πρόγραμμα Νέας Οικονομικής Πολιτικής για την Ελλάδα, Αθήνα, Εκδόσεις Κοροντζής, Μάιος 2017.

November

17

Saturday